Om kyl/frys container:
Vi tillhandahåller begagnade kylcontainers med el och/eller dieselaggregat för effektiv kylning. Kontakta oss för mer information kring kyl/frys containers.

Kyl/frys container

Kyl/Frys Container 20′ RF

Kyl/frys container

Kyl/Frys Container 40′ RF